O SPOLEČNOSTI NOVINKY KDE NÁS NAJDETE KONTAKTY
  • header_1
  • header_2
  • header_3
1 2 3

NOVINKY

29.08.2005 - Informace o veřejných dražbách
  Dne 26.7.2002 se uskutečnila nedobrovolná veřejná dražba akcií akcionářů obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., kteří byli v prodlení s převzetím listinných akcií dle § 214 odst. 4 Obch. zákoníku ( změna podoby akcií ze zaknihovaných na listinné). Dne 24.6.2005 se uskutečnila nedobrovolná veřejná dražba akcií akcionářů obchodní společnosti ZT HOLDING a.s., kteří byli v prodlení s převzetím listinných akcií při změně jejich nominální hodnoty. Žádáme tímto akcionáře, kteří k datu konání veřejných nedobrovolných dražeb byly průkazně majiteli akcií naší společnosti, aby se dodatečně přihlásili na tel. čísle 286 85 25 53 nebo e-mailem ztholding@ztholding.cz. Bude s nimi dohodnuto finanční vypořádání výtěžku výše uvedených dražeb.
 

 Stránka: předchozí 1 2 3 4 5 6